Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική μυστικότητας για τη νέα Co. τεχνολογίας υλικών Henan Liveable, ΕΠΕ (ΒΙΩΤΌΣ ΙΜΑΤΙΣΜΌΣ όπως κατωτέρω)
Ο ΒΙΩΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ σέβεται τη μυστικότητά σας και το σκοπό για τους οποίους οι επισκέπτες περιοχών μας μας παρέχουν πληροφορίες. Δεν μοιραζόμαστε, δεν πωλούμε, ή νοικιάζουμε οποιες δήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγονται σε οποιουσδήποτε τρίτους και δεν σκοπεύουμε να κάνουμε τόσο στο μέλλον.
Πληροφορίες συλλεχθείσες
Εάν ζητάτε ή υποβάλλετε τις πληροφορίες σε μας με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του «ταχυδρομείου: » λειτουργία ή συμπλήρωση μιας «μορφής επαφών», μπορούμε να σώσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλεσδήποτε πληροφορίες που μπορείτε να παρέχετε. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας έρθουν σε επαφή με στο μέλλον με ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή τηλέφωνο για να μεταβιβάσουν τις πληροφορίες για τις λύσεις μας ή οι υπηρεσίες που αισθανόμαστε μπορούν να σας ωφελήσουν. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας και άλλες πληροφορίες που παρέχετε δεν θα πωληθούν σε οποιοδήποτε τρίτο.
Πληροφορίες που συλλέγονται από άλλους
Αυτή η ειδοποίηση εξετάζει μόνο την πολιτική του ιστοχώρου και όχι των περιοχών του ΒΙΩΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ σπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω των συνδέσεων από την περιοχή μας. Ο ΒΙΩΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ δεν είναι αρμόδιος για τις πολιτικές συλλογής πληροφοριών άλλων περιοχών, ούτε για τις πρακτικές που υιοθετούνται από τους ιστοχώρους που συνδέονται με ή από τον ιστοχώρο μας, ούτε για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται εκεί μέσα. Συχνά οι συνδέσεις με άλλους ιστοχώρους παρέχονται απλώς ως δείκτες στις πληροφορίες για τα θέματα που μπορούν να είναι χρήσιμα στους επισκέπτες μας. Οι χρήστες ενθαρρύνονται για να αναθεωρήσουν την πολιτική μυστικότητας άλλων ιστοχώρων.
Μπισκότα
Ο ιστοχώρος του ΒΙΩΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ δεν χρησιμοποιεί τα μπισκότα.
Ενημερώνοντας, διορθώνοντας, και διαγραφή της προσωπικής πληροφορίας
Εάν θα επιθυμούσατε να αφαιρέσετε τη προσωπική πληροφορία σας από τα αρχεία μας, παρακαλώ στείλετε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με «αφαιρεί τη προσωπική πληροφορία» στην υπαγόμενη γραμμή.
Νόμιμα αναγκασμένη κοινοποίηση των πληροφοριών
Ο ΒΙΩΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες όταν αναγκάζονται νόμιμα για να κάνει έτσι με άλλα λόγια, όταν πιστεύουμε, καλόπιστα, ότι ο νόμος το απαιτεί ή για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων μας.
Περιοδικές αλλαγές πολιτικής
Παρακαλώ σημειώστε ότι ο ΒΙΩΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ αναθεωρεί τις πρακτικές μυστικότητάς του από καιρού εις καιρόν (δηλ. για να ακολουθήσουν την τεχνολογία ή/και τις νομικές αλλαγές), και ότι αυτές οι πρακτικές υπόκεινται στην αλλαγή. Για να εξασφαλίσει συνεχιμένος οικειότητα με την περισσότερη τρέχουσα έκδοση της πολιτικής μυστικότητάς μας, παρακαλώ σελιδοδείκτης και να αναθεωρήσει περιοδικά αυτήν την σελίδα.
Αυτή η επίσημη έκθεση πολιτικής γίνεται στο όνομα του ΒΙΩΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και είναι αποτελεσματική από την 1η Οκτωβρίου 2009. Αυτή η δήλωση δεν δημιουργεί μια συμφωνία μεταξύ του ΒΙΩΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και των χρηστών, και ως τέτοια, δεν δημιουργεί οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα για οποιοδήποτε κόμμα.